FullMixMusic facebook. FullMixMusic twitter.
Google. Youtube.
FullMixMusic kapcsolat felvétel.

Üzenőfal szabályok!


 • Ne használj trágár, másokat bántó szavakat!
 • Ne kéregess senkitől semmit!
 • Az üzenőfal nem a kérések helye, arra van a kérések menüpont!
 • Az oldalon a hivatalos nyelv a magyar, ha lehet ezt használd, kivételt képez ha külföldi vagy akkor elfogadott az angol!
 • Ne ismételgesd a kérdéseidet/kéréseidet! (Az ilyeneket töröljük.)
 • Tilos más oldal (torrent/letöltő oldal) nevét, linkjét feltüntetni! (Tulaj-Admin ez alól kivétel)
 • Nem engedélyezett az üzenőfalon a Floodolás, és a meghívó kéregetés!
 • Tilos módosított piros betűvel írni a falra(vastag,nagy,piros...-betű)! Az a staff színe!
 • Tilos árulni,értékesíteni,eladni tárgyakat,és bármit. Nem a piacon vagyunk!
 • Az üzenőfalon max. 5 db hangulatjel használható!
 • Az Üzenőfal szabályzatának megszegéséért,szóbeli figyelmeztetést súlyosabb esetben kitiltást kaphatsz.
 • Youtube video : Direkt youtube link

  Message Board Rules!

 • Do not use profanity , others hurtful words !
 • Do not beg anything from anybody !
 • The message is not a request to place a request to have the option !
 • The site is the official language is Hungarian , you can use it , except when it adopted abroad or in English!
 • Do not repeat the questions / your requests ! ( These will be deleted )
 • Prohibited other page names appear on the link ! ( Except for owner -Admin )
 • Not allowed on the message boards Flooding !
 • Forbidden modified with red write on the wall (thick , large, red letters ...- ) ! The staff of color!
 • The message boards max. 5 emoticon use!
 • The Wall violation of the Rules , in severe cases, oral get ban .
 • Youtube video: Direct youtube link

FullMixMusic 2011-2020 | TBDEV & XBT | Generálási idő: (0.0021 mp) | Lekérdezések: 0 db | Mem: 462.98 kB (529.07 kB peak)